Blog

Python Nedir?

Python, nesne yönelimli, yorumlamalı, birimsel ve etkileşimli yüksek seviyeli bir programlama dilidir. Girintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit yitirmeden programlama yapılmaya başlanabilen bir dil olma özelliği kazandırır.

Python programlama dilini çok farklı amaçlar için kullanmak mümkün. Öncelikle Python’un Salt ve Ansible gibi araçlarda sistemsel gereksinimleri ve yapılandırmayı sağlayan, web tarayıcıları ya da uygulama GUI’leri ile etkileşimleri otomatik bir hale getiren özellikleri bulunuyor. Yani Script oluşturmak ya da otomasyon yapmak Python mevzubahis olduğu zaman buz dağının yalnızca görünen kısmı olarak kalıyor.

Python programlama dili, makine öğrenimi ve veri bilimi konusunda da önemli bir yere sahip. Bilindiği üzere günümüzde IT için sofistike olan veri analizleri önemli bir konu haline geliyor. Özellikle bu durumda Python, çok elverişli bir programlama dili oluyor. Çünkü Python’un arayüzünde bulunan kütüphanelerin pek çoğu veri bilimi ve makine öğrenimi konusunda elverişli. 

#python #gui